Programy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Programy 1 - Start Poznań Programy 2 - Start PoznańProgramy 3 - Start Poznań

 

 

PFRON – środki finansowe na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.04.2021-31.03.2022

Wartość dofinansowania: 622 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 655 602,98 zł

Cel i opis: Pokonywanie barier fizycznych, społecznych oraz psychologicznych, zwiększenie samodzielności 118 osób z niepełnosprawnością poprzez ich udział w systematycznych treningach realizowanych w 9 dyscyplinach sportowych od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.

 

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.04.2022-31.03.2023

Wartość dofinansowania: 688 486,78 zł

Całkowita wartość zadania: 697 537,88 zł

Cel i opis: Wykorzystanie treningu sportowego w 9 dyscyplinach – w celu zwiększenia motywacji osób z niepełnosprawnościami do osiągnięcia sukcesu w sporcie i innych dziedzinach życia. Pokonywanie barier społecznych, psychofizycznych oraz rozwój sprawności i samodzielności 125 osób z niepełnosprawnościami. Pozyskanie większej liczby OzN do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej i integracji społecznej.

 

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA

Termin realizacji: 01.04.2021-31.10.2021

Wartość dofinansowania: 81 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 102 024,65 zł

Cel i opis:  Likwidowanie barier społecznych, psychologicznych, przełamywanie stereotypów dotyczących Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich integrowanie poprzez z organizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia” z wykorzystaniem sportu i działań informacyjno-edukacyjnych.

 

Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA

Termin realizacji: 01.04.2022-31.10.2022

Wartość dofinansowania: 109 200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 129 424,40 zł

Cel i opis:  Wykorzystanie aktywności ruchowej, działań edukacyjnych i prozdrowotnych jako droga do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Polepszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zorganizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia”.

 

Nazwa zadania: SENIORZY 55+ NA START

Termin realizacji: 01.04.2021-31.11.2021

Wartość dofinansowania: 72 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 91 030,24 zł

Cel i opis: Przełamywanie barier funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych seniorów ( 55+) z niepełnosprawnościami oraz motywacja do  niezależnego, aktywnego życia poprzez udział w warsztatach sportowych i  informacyjno-edukacyjnych.

 

Nazwa zadania: SENIORZY 55+ NA START

Termin realizacji: 01.04.2022-30.11.2022

Wartość dofinansowania: 91 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 107 100,00 zł

Cel i opis: Aktywność ruchowa, działania edukacyjne i prozdrowotne, oraz zagospodarowanie potencjału osób z niepełnosprawnościami powyżej 55 lat jako droga do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Przełamywanie barier funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych seniorów z niepełnosprawnościami oraz motywacja do utrzymania sprawności dającej podstawy do niezależnego, aktywnego życia.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 6 - Start Poznań

 

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 12.01.2019-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 637 032,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 061 732,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w  zajęciach  sportowych prowadzonych w 9 sekcjach – sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej, narciarskiej oraz tańca.

Miasto Poznań - aktualnie realizowane

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start Poznań Programy 9 - Start Poznań

 

 

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 16.01.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 88 550,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udział w zajęciach prowadzonych w 9 sekcjach sportowych – pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, bocci, parakajakarskiej, koszykówki na wózkach oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

 

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start Poznań Programy 9 - Start Poznań

 

 

Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 24 460,00 zł

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach sekcji pływackiej oraz sekcji bocci na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

Miasto Poznań - zrealizowane

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 9 - Start Poznań

 

 

2022:

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 17.01.2022-31.12.2022

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 87 576,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udział w zajęciach prowadzonych w 9 sekcjach sportowych – pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, bocci, parakajakarskiej, koszykówki na wózkach oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

 

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 9 - Start Poznań

 

 

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Organizacja obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami będących elementem całorocznego szkolenia

Tytuł zadania publicznego: ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO

Termin realizacji: 15.06.2022-15.08.2022

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 15 640,00 zł

Cel i opis: Umożliwienie kontynuacji szkolenia sportowego w formie wyjazdowej, w celu przygotowania zawodników do rywalizacji sportowej

#poznanwspiera

 

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 9 - Start Poznań

 

 

Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.01.2022-31.11.2022

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 23 580,00 zł

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach sekcji pływackiej oraz sekcji bocci na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

 

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 9 - Start Poznań

 

 

2021:

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 22.01.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 87 576,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udział w zajęciach prowadzonych w 8 sekcjach sportowych – pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, Bocci, parakajakarskiej oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

 

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 9 - Start Poznań

 

 

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Organizacja obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami będących elementem całorocznego szkolenia.

Tytuł zadania publicznego: ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO

Termin realizacji: 01.07.2021 – 25.08.2021

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 16 500,00 zł

Cel i opis: Umożliwienie kontynuacji szkolenia sportowego w formie wyjazdowej w celu przygotowania zawodników SSR „Start” w Poznaniu do rywalizacji sportowej, zwiększenie ich aktywności ruchowej, popularyzacja sportu w środowisku ON, profilaktyka uzależnień i likwidowanie barier.

#poznanwspiera

 

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 9 - Start Poznań

 

 

Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 24 123,00 zł

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach sekcji pływackiej oraz sekcji Bocci na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 33 - Start Poznań

 

 

Środki Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tytuł zadania: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2023

Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

Wartość finansowania: 201 889,80 zł

Cel i opis: Poprawa jakości życia, zwiększenia niezależności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie dostępności usług asystenta.

 

Programy 1 - Start PoznańProgramy 5 - Start PoznańProgramy 36 - Start Poznań

 

Środki Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tytuł zadania: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2020-2021

Termin realizacji: 01.02.2021-31.12.2021

Wartość finansowania: 391 180,00 zł

Cel i opis: Poprawa jakości życia, zwiększenia niezależności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie dostępności usług asystenta.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"

Programy 37 - Start Poznań

European Union Erasmus+ Sport
Inne

Partnerzy

Skip to content