Programy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON – środki finansowe na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.04.2021-31.03.2022

Wartość dofinansowania: 622 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 655 602,98 zł

Cel i opis: Pokonywanie barier fizycznych, społecznych oraz psychologicznych, zwiększenie samodzielności 118 osób z niepełnosprawnością poprzez ich udział w systematycznych treningach realizowanych w 9 dyscyplinach sportowych od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.

 

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA

Termin realizacji: 01.04.2021-31.10.2021

Wartość dofinansowania: 81 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 102 024,65 zł

Cel i opis:  Likwidowanie barier społecznych, psychologicznych, przełamywanie stereotypów dotyczących Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich integrowanie poprzez z organizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia” z wykorzystaniem sportu i działań informacyjno-edukacyjnych.

 

Nazwa zadania: SENIORZY 55+ NA START

Termin realizacji: 01.04.2021-31.11.2021

Wartość dofinansowania: 72 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 91 030,24 zł

Cel i opis: Przełamywanie barier funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych seniorów ( 55+) z niepełnosprawnościami oraz motywacja do  niezależnego, aktywnego życia poprzez udział w warsztatach sportowych i  informacyjno-edukacyjnych.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 12.01.2019-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 622 900,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 045 600,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w  zajęciach  sportowych prowadzonych w 9 sekcjach – sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej, narciarskiej oraz tańca.

Miasto Poznań

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 22.01.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 87 576,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  udział w   zajęciach  prowadzonych w 8 sekcjach sportowych – pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, Bocci, parakajakarskiej oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie Miasta Poznania.

 

Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 24 123,00 zł

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach sekcji pływackiej oraz sekcji Bocci na terenie Miasta Poznania.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Środki Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tytuł zadania: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2020-2021

Termin realizacji: 01.02.2021-31.12.2021

Wartość finansowania: 391 180,00 zł

Cel i opis: Poprawa jakości życia, zwiększenia niezależności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie dostępności usług asystenta.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
European Union Erasmus+ Sport
Inne

Partnerzy

Skip to content