Programy

STARTUJMY RAZEM

System stałych, systematycznych zajęć sportowych obejmujących 9 dyscyplin – pływanie, lekka atletyka, boccia, parakajakarstwo, taniec/fitness, łucznictwo, tenis stołowy, kręglarstwo oraz racerunning. Zajęcia prowadzone są na terenie całej Polski.

Finansowanie: PFRON

STARTUJMY RAZEM

system stałych, systematycznych zajęć sportowych prowadzonych w 9 sekcjach – sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej, narciarskiej oraz tańca.

Finansowanie: Umowa nr: 4/DS/SW/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację w latach 2019-2023

STARTUJMY RAZEM

program stałych, systematycznych zajęć prowadzonych w 2 sekcjach sportowych – sekcji pływackiej oraz sekcji bocci na terenie miasta Poznania.

Finansowanie: Umowa nr: ZSS-VII.526.6.6.2020 Fn180/21 z dnia 4 stycznia 2021 roku zawarta z Urzędem Miasta Poznania, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych

STARTUJMY RAZEM

Program stałych, systematycznych zajęć prowadzonych w 8 sekcjach sportowych – sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, bocci, parakajakarskiej oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie miasta Poznania.

Finansowanie: Umowa nr: Sp-l.526.2.105.2021 Fn1226/21 z dnia 8 lutego 2021 roku zawarta z Urzędem Miasta Poznania, Wydziałem Sportu

ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO

Organizacja obozu sportowo-rehabilitacyjnego w Wągrowcu – sierpień 2021

Finansowanie: Urząd Miasta Poznania, Wydział Sportu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE STOŁOWYM W 2021 ROKU

Program stałych, systematycznych treningów tenisa stołowego.

Finansowanie: Polski Związek Tenisa Stołowego (PZTS)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH

Program stałych, systematycznych zajęć prowadzonych w sekcji kręglarskiej, lekkiej atletyki, pływackiej oraz bocci.

Finansowanie: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START (PZSN)

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Organizacja Integracyjnego Turnieju Bocci w Wągrowcu.

Finansowanie: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych (PZSN)

ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH

Organizacja obozu pn. „Letni Obóz Sportowy dla Osób Niepełnosprawnych” w Wągrowcu.

Finansowanie: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START (PZSN)

DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA

Cykl warsztatów praktycznych i teoretycznych obejmujących adaptowane dyscypliny sportowe (sporty motorowodne, yoga, aquafitness, boccia, pływanie) oraz zajęcia z zakresu dietetyki, edukacji zdrowotnej oraz fizjoterapii.

Finansowanie: PFRON

SENIORZY 55+ NA START

Organizacja warsztatów dla grupy seniorów z niepełnosprawnością w wieku 55+, obejmujących aktywność sportową oraz edukację z zakresu dietetyki i profilaktyki starzenia się.

Finansowanie: PFRON

PROGRAM ERASMUS + SPORT „OSMOZA"

Innowacyjne wykorzystanie marketingu sportowego w rozwiązaniach zmniejszających wykluczenie społeczne i wyrównujących szanse osób z niepełnosprawnością”. Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez 6 NGO z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji, Gruzji i z Polski (START liderem), a skierowany do OzN, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska OzN.

Finansowanie: Unia Europejska.

PROGRAM ERASMUS + SPORT "SYNOPSIS"

Wolność na wodzie, kajakarstwo osób z niepełnosprawnością. Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez 4 NGO ze Szwecji, Danii, Polski i Finlandii (START jest partnerem) skierowany do OzN, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska OzN.

Finansowanie: Unia Europejska.

Partnerzy

Skip to content