Podczas konferencji i debaty omówiona została przyszłość sportu powszechnego w Unii Europejskiej oraz priorytety i finansowanie w inicjatywach UE w obszarze sportu na rok 2023, zestawienie udziału polskich organizacji i instytucji realizujących projekty w programie Erasmus+ Sport w latach ubiegłych oraz przykłady dobrych praktyk w programie Erasmus+ Sport i Europejskim Korpusie Solidarności . .
Wśród przykładów dobrych praktyk znalazły się projekty „BOCCIA” oraz „OSMOSIS” poznańskiego STARTu zrealizowane w ramach programu Erasmus+Sport .
Skip to content