START Poznań jest jednym z beneficjentów wieloletnich umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej. Dzisiaj Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał naszą umowę na kolejny 2022 rok.

START Poznań jest jednym z beneficjentów wieloletnich umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej. Dzisiaj Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał naszą umowę na kolejny 2022 rok.

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Prawie 𝟳 𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝘇ł𝗼𝘁𝘆𝗰𝗵 𝘁𝗼 𝘄𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀́𝗰́ 𝗽𝗼𝗱𝗽𝗶𝘀𝗮𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝘇𝗶𝘀́ 𝘂𝗺𝗼́𝘄 na realizację w 2022 roku zadań wieloletnich z zakresu kultury fizycznej Dzięki tym środkom podmioty realizujące zadania będą mogły...
Po raz siódmy od założenia w 1991 roku Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START zwołało Zjazd, aby podsumować kolejny okres działalności, określić perspektywy na najbliższe lata i wybrać władze.

Po raz siódmy od założenia w 1991 roku Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START zwołało Zjazd, aby podsumować kolejny okres działalności, określić perspektywy na najbliższe lata i wybrać władze.

Obrady rozpoczęto od nadania tytułu Członka Honorowego zasłużonym Sportowcom i Trenerom Stowarzyszenia – Marianowi Buczkowskiemu, Ryszardowi Kuropatwie i Pawłowi Łukaszewiczowi. Wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Romuald Schmidt, Wiceprezesi – Beata...
Skip to content